Zachowanie prywatności

Serwis LookingforBooking oraz Bencom, jego spółka-matka, dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę. Przestrzegamy przepisów wynikających z ustawy o Data Protection Act (PDPA).

Gromadzenie danych

Dane dostarczane aktywnie:

Do przesyłania danych osobowych do serwisu LookingforBooking w związku z dokonywaniem rezerwacji za jego pośrednictwem wykorzystywane jest bezpieczne połącznie uniemożliwiające stronom trzecim dostęp do tych danych i przechwycenie ich.

Gromadzimy również dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres e-mail) przesyłane na nasz adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane zostaną wykorzystane do ulepszania naszych usług oraz do przesyłania biuletynu elektronicznego zawierającego informacje na temat ofert specjalnych.

Dane dostarczane pasywnie:

Przeglądając strony internetowe, możesz nieświadomie wyrażać zgodę na gromadzenie przez nas Twoich danych. Do danych gromadzonych w ten sposób należą adres IP komputera oraz informacje o odwiedzanych stronach internetowych. LookingforBooking może korzystać z tych danych w celu podniesienia jakości i poprawienia dostępności strony internetowej. Dane są używane przez LookingforBooking w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, od której pochodzą.

Przechowywanie danych osobowych

Serwis LookingforBooking będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do potrzebnych celów i przechowywać je wyłącznie tak długo, jak to konieczne.

Udostępnianie danych osobowych

LookingforBooking nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom w zakresie innym niż wymagany prawnie.

Prawo do sprawdzania i wprowadzania poprawek

Odwiedzający serwis LookingforBooking mają prawo dostępu do swoich danych zgromadzonych przez serwis. Możesz edytować lub usunąć dane. Żądanie dostępu możesz przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Prześlij swój pełny adres, adres e-mail oraz żądanie uzyskania dostępu do danych. Zestawienie danych zostanie przesłane możliwie najszybciej. Każdorazowo przesłanie żądania wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 4,50 euro.

Zachowanie poufności

Pracownicy LookingforBooking, serwis LookingforBooking oraz inne (współpracujące) podmioty mające dostęp do danych osobowych udostępnionych LookingforBooking mają obowiązek zachowania poufności tych danych, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Bezpieczeństwo

LookingforBooking stosuje pewne rygorystyczne środki uniemożliwiające uzyskanie dostępu do Twoich danych osobowych, wykorzystywanie ich, wprowadzanie zmian oraz bezprawne i przypadkowe zniszczenie lub utratę danych.

Pliki cookie

Serwis LookingforBooking wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości korzystania ze strony. Plik cookie zawiera informacje przesyłane przez serwer do przeglądarki w celu przechowania tych informacji i ponownego przesłania ich na serwer podczas kolejnej wizyty. Po ponownym otwarciu strony serwer rozpozna przeglądarkę i czynności wykonane wcześniej za jej pomocą. Uzyskiwanie danych osobowych za pomocą plików cookie jest niemożliwe.

Serwis LookingforBooking wykorzystuje pliki cookie następujących typów:

Funkcyjne pliki cookie: służą do przechowywania preferencji i fraz wyszukiwanych w serwisie LookingforBooking. Ustawienia wyszukiwania nie są tracone od razu po opuszczeniu strony, co poprawia jakość korzystania z serwisu.

Śledzące pliki cookie: służą do śledzenia liczby osób odwiedzających LookingforBooking za pomocą Google Analytics. Dostarczają również informacji na temat osób, które dotarły do serwisu za pośrednictwem stron internetowych podmiotów współpracujących. Pliki cookie tego typu mogą być odczytywane przez Google i innych partnerów.

Pliki cookie reklam: mogą być używane do wyświetlania na stronie LookingforBooking reklam dopasowanych do odwiedzających.

Pliki cookie portali społecznościowych: na stronie LookingforBooking znajdują się łącza do stron takich firm jak Facebook Inc. i Twitter, Inc. Po kliknięciu łącza automatycznie nawiązywane jest połączenie z serwerami tych firm. Firmy otrzymują potrzebne dane. Dalsze informacje na temat połączenia z serwisami Facebook i Twitter znajdują się w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich firm.

Blokowanie i włączanie obsługi plików cookie

Dalsze informacje na temat włączania i wyłączania obsługi oraz odrzucania i usuwania plików cookie znajdują się w części Pomoc używanej przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie plików cookie może wpływać na działalnie strony internetowej.

Wejście przepisów i poprawek w życie

Niniejsze zasady ochrony prywatności weszły w życie w 2009 roku. LookingforBooking zastrzega sobie prawo do, o ile to konieczne, wprowadzania poprawek w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Niniejsze zasady muszą zawsze być zgodne z przepisami i wymaganiami ustawy Data Protection Act (PDPA).

Pytania dotyczące zasad ochrony prywatności możesz wysyłać na adres: info@lookingforbooking.com

Strona LookingforBooking.com wykorzystuje pliki cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Zamknij